Mind

Ymgyrchu dros Mind

Allwch chi helpu i ymgyrchu ar ran pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl?

Fel ymgyrchydd Mind gallwch gymryd rhan mewn lobïo gwleidyddion, cynyddu’r pwysau am newid yn lleol a llawer mwy. Byddwn yn gofyn am eich sylwadau pan fyddwn ni’n ymateb i gynigion y llywodraeth a chewch gyfle i gyfrannu at ein gwaith polisi.

Pan fyddwch yn ymuno fel ymgyrchydd, byddwn yn anfon e-byst atoch ychydig o weithiau’r mis yn sôn am ein hymgyrchoedd. Byddwn hefyd yn rhannu’n newyddion diweddaraf ac yn cysylltu â chi ynghylch digwyddiadau, codi arian a’r cyfleoedd sydd yna i ffurfio ein gwaith.

Dewisiadau

Ydych chi'n siwr? Os byddwch chi’n dewis ‘Na’, fyddwn ni ddim gallu anfon e-byst atoch chi ynghylch ymgyrchoedd rydym yn gwybod eich bod eisiau eu cael, gan eich bod wedi llofnodi i fod yn ymgyrchydd. Fyddwch chi ddim chwaith yn cael e-byst eraill oddi wrth Mind.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd Mind yn dymuno cysylltu trwy SMS neu alwad ffôn. Defnyddiwch y blychau isod i adael i ni wybod sut y gallwn ni gysylltu â chi.

Os oes gennym ni eich cyfeiriad post, mae’n bosib y byddwn ni’n cysylltu â chi drwy’r post oni bai eich bod chi wedi dweud yn wahanol.

How we process the information you provide

We take your privacy seriously and promise to never sell your data.

You can find out more about your rights, how we use your personal information and how we keep your details safe and secure by reading our Privacy Policy. For more information or to withdraw your consent to us processing your data, contact our Supporter Relations team at [email protected]  or on 020 8215 2243. Please note that when you update your communication preferences it can take up to 28 days to take effect.