Mind

Ymgyrchu dros Mind

Allwch chi helpu i ymgyrchu ar ran pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl?

Fel ymgyrchydd Mind gallwch gymryd rhan mewn lobïo gwleidyddion, cynyddu’r pwysau am newid yn lleol a llawer mwy. Byddwn yn gofyn am eich sylwadau pan fyddwn ni’n ymateb i gynigion y llywodraeth a chewch gyfle i gyfrannu at ein gwaith polisi.

Pan fyddwch yn ymuno fel ymgyrchydd, byddwn yn anfon e-byst atoch ychydig o weithiau’r mis yn sôn am ein hymgyrchoedd. Byddwn hefyd yn rhannu’n newyddion diweddaraf ac yn cysylltu â chi ynghylch digwyddiadau, codi arian a’r cyfleoedd sydd yna i ffurfio ein gwaith.

Dewisiadau

Ydych chi'n siwr? Os byddwch chi’n dewis ‘Na’, fyddwn ni ddim gallu anfon e-byst atoch chi ynghylch ymgyrchoedd rydym yn gwybod eich bod eisiau eu cael, gan eich bod wedi llofnodi i fod yn ymgyrchydd. Fyddwch chi ddim chwaith yn cael e-byst eraill oddi wrth Mind.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd Mind yn dymuno cysylltu trwy SMS neu alwad ffôn. Defnyddiwch y blychau isod i adael i ni wybod sut y gallwn ni gysylltu â chi.

Os oes gennym ni eich cyfeiriad post, mae’n bosib y byddwn ni’n cysylltu â chi drwy’r post oni bai eich bod chi wedi dweud yn wahanol.

Sut rydyn ni’n prosesu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydyn ni’n addo peidio byth â gwerthu eich data.

Gallwch chi gael gwybod mwy am eich hawliau, sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol a sut rydyn ni’n cadw eich manylion yn ddiogel drwy ddarllen ein Polisi Preifatrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, i ddiweddaru eich dewisiadau neu i’n stopio ni rhag anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch chi, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cefnogwyr yn [email protected] neu ar 0208 215 2243. Cofiwch, pan fyddwch yn diweddaru eich dewisiadau cyfathrebu, gall cymryd hyd at 28 diwrnod i newid.